Khắc chế Zip Liên Quân 2024

Hướng dẫn cách khắc chế Zip, một Hỗ Trợ có tỷ lệ thắng 92%. Dựa trên các phân tích của chúng tôi qua các trận đấu, tìm ra tướng khác chế Zip là: Alice, Baldum, Aleister và trang bị đối kháng với Zip là: Kiếm Muramasa, Thương Longinus, Thương Xuyên Phá.

Zip
Zip

Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm được những vị tướng mạnh hơn Zip, yếu hơn Zip và khắc chế Zip trong giai đoạn đi đường.

Tổng quan

Vai tròHỗ Trợ
Vị tríRồng
Tỷ lệ thắng92%
Khắc chế bởiAliceBaldumAleister
Kiếm MuramasaThương LonginusThương Xuyên Phá

Mẹo khắc chế Zip

Tướng khắc chế Zip

Theo chất tướng:

Theo tỷ lệ thắng:

Lựa chọn tốt nhất với Zip (Những tướng này mạnh hơn Zip theo tỷ lệ thắng).

TướngTỷ lệ thắngGame
Alice
Alice
59.08%938
Baldum
Baldum
56.7%418
Aleister
Aleister
54.99%1,133

Lựa chọn tệ nhất với Zip (Những tướng này yếu hơn Zip theo tỷ lệ thắng).

TướngTỷ lệ thắngGame
TeeMee
TeeMee
43.66%1,033
Krizzix
Krizzix
44.16%3,089
Rouie
Rouie
45.48%569

Khắc chế Zip giai đoạn đi đường (Theo độ lệch vàng cao nhất ở mức 15).

TướngGD15Game
+790589
+6661,548
+6492,149

Trang bị khắc chế Zip

Sử dụng trang bị để khắc chế Zip như: Kiếm Muramasa, Thương Longinus, Thương Xuyên Phá, Kiếm Fafnir, Mặt nạ ma quái, Trượng hỗn mang, Áo choàng băng giá, Trượng băng.

Leave a Comment