Khắc chế Zata Liên Quân 2024

Hướng dẫn cách khắc chế Zata, một Pháp Sư có tỷ lệ thắng 59%. Dựa trên các phân tích của chúng tôi qua các trận đấu, tìm ra tướng khác chế Zata là: Raz, Zill và trang bị đối kháng với Zata là: Huân chương Troy, Giáp Gaia, Giày kiên cường.

Zata
Zata

Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm được những vị tướng mạnh hơn Zata, yếu hơn Zata và khắc chế Zata trong giai đoạn đi đường.

Tổng quan

Vai tròPháp Sư
Vị tríGiữa
Tỷ lệ thắng59%
Khắc chế bởiRazZill
Huân chương TroyGiáp GaiaGiày kiên cường

Mẹo khắc chế Zata

Tướng khắc chế Zata

Theo chất tướng:

Theo tỷ lệ thắng:

Lựa chọn tốt nhất với Zata (Những tướng này mạnh hơn Zata theo tỷ lệ thắng).

TướngTỷ lệ thắngGame
55.53%1,547
Raz
Raz
55.51%1,003
Zill
Zill
54.75%1,112

Lựa chọn tệ nhất với Zata (Những tướng này yếu hơn Zata theo tỷ lệ thắng).

TướngTỷ lệ thắngGame
Dirak
Dirak
44.34%318
Veera
Veera
46.77%1,407
Krixi
Krixi
46.92%538

Khắc chế Zata giai đoạn đi đường (Theo độ lệch vàng cao nhất ở mức 15).

TướngGD15Game
+391558
+3841,128
+2201,504

Trang bị khắc chế Zata

Sử dụng trang bị để khắc chế Zata như: Huân chương Troy, Giáp Gaia, Giày kiên cường.

Leave a Comment