Khắc chế Xeniel Liên Quân 2024

Hướng dẫn cách khắc chế Xeniel, một Trợ Thủ có tỷ lệ thắng 87%. Dựa trên các phân tích của chúng tôi qua các trận đấu, tìm ra tướng khác chế Xeniel là: Slimz, Maloch, Lauriel và trang bị đối kháng với Xeniel là: Mặt nạ Berith, Kiếm Fafnir, Kiếm Muramasa.

Xeniel
Xeniel

Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm được những vị tướng mạnh hơn Xeniel, yếu hơn Xeniel và khắc chế Xeniel trong giai đoạn đi đường.

Tổng quan

Vai tròTrợ Thủ
Vị tríRồng
Tỷ lệ thắng87%
Khắc chế bởiSlimzMalochLauriel
Mặt nạ BerithKiếm FafnirKiếm Muramasa

Mẹo khắc chế Xeniel

Tướng khắc chế Xeniel

Theo chất tướng:

Theo tỷ lệ thắng:

Lựa chọn tốt nhất với Xeniel (Những tướng này mạnh hơn Xeniel theo tỷ lệ thắng).

TướngTỷ lệ thắngGame
Slimz
Slimz
56.26%1,111
Maloch
Maloch
54.47%962
Lauriel
Lauriel
53.68%557

Lựa chọn tệ nhất với Xeniel (Những tướng này yếu hơn Xeniel theo tỷ lệ thắng).

TướngTỷ lệ thắngGame
Nakroth
Nakroth
44.13%873
Kriknak
Kriknak
46.03%1,158
Murad
Murad
46.59%1,481

Khắc chế Xeniel giai đoạn đi đường (Theo độ lệch vàng cao nhất ở mức 15).

TướngGD15Game
+585807
+5794,593
+387906

Trang bị khắc chế Xeniel

Sử dụng trang bị để khắc chế Xeniel như: Mặt nạ Berith, Kiếm Fafnir, Kiếm Muramasa, Thương Xuyên Phá, Thương Longinus, Mặt nạ ma quái, Trượng hỗn mang.

Leave a Comment