Khắc chế The Flash Liên Quân 2024

The Flash là một Pháp Sư mạnh mẽ trong Liên Quân và bạn đã biết cách nào để khắc chế The Flash chưa. Tại Khacche.com chúng tôi sẽ giúp bạn chống lại The Flash đơn giản nhất.

The Flash
The Flash

Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm được những vị tướng mạnh hơn The Flash, yếu hơn The Flash và khắc chế The Flash trong giai đoạn đi đường.

Tổng quan

Vai tròPháp Sư
Vị tríGiữa
Tỷ lệ thắng81%
Khắc chế bởiZuka
Giày kiên cườngQuả cầu băng sương

Mẹo khắc chế The Flash

Tướng khắc chế The Flash

Theo chất tướng:

Theo tỷ lệ thắng:

Lựa chọn tốt nhất với The Flash (Những tướng này mạnh hơn The Flash theo tỷ lệ thắng).

TướngTỷ lệ thắngGame
Ngộ Không57.99%593
Zuka
Zuka
52.81%645
Joker51.78%743

Lựa chọn tệ nhất với The Flash (Những tướng này yếu hơn The Flash theo tỷ lệ thắng).

TướngTỷ lệ thắngGame
Veera
Veera
45.82%547
Ilumia
Ilumia
47.89%397
Natalya
Natalya
48.33%855

Khắc chế The Flash giai đoạn đi đường (Theo độ lệch vàng cao nhất ở mức 15).

TướngGD15Game
+376335
+2894856
+234145

Trang bị khắc chế The Flash

Sử dụng trang bị để khắc chế The Flash như: Giày kiên cường, Quả cầu băng sương.

Leave a Comment