Khắc chế TeeMee Liên Quân 2024

Hướng dẫn cách khắc chế TeeMee, một Hỗ Trợ có tỷ lệ thắng 57%. Dựa trên các phân tích của chúng tôi qua các trận đấu, tìm ra tướng khác chế TeeMee là: Alice, Hayate, Baldum và trang bị đối kháng với TeeMee là: Thương Longinus, Thương Xuyên Phá.

TeeMee
TeeMee

Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm được những vị tướng mạnh hơn TeeMee, yếu hơn TeeMee và khắc chế TeeMee trong giai đoạn đi đường.

Tổng quan

Vai tròHỗ Trợ
Vị tríRồng
Tỷ lệ thắng57%
Khắc chế bởiAliceHayateBaldum
Thương LonginusThương Xuyên Phá

Mẹo khắc chế TeeMee

Tướng khắc chế TeeMee

Theo chất tướng:

Theo tỷ lệ thắng:

Lựa chọn tốt nhất với TeeMee (Những tướng này mạnh hơn TeeMee theo tỷ lệ thắng).

TướngTỷ lệ thắngGame
Alice
Alice
56.96%462
Hayate
Hayate
53.3%182
Baldum
Baldum
51.51%157

Lựa chọn tệ nhất với TeeMee (Những tướng này yếu hơn TeeMee theo tỷ lệ thắng).

TướngTỷ lệ thắngGame
Tel'Annas
Tel’Annas
41.24%194
Valhein
Valhein
43.14%182
Yorn
Yorn
43.23%674

Khắc chế TeeMee giai đoạn đi đường (Theo độ lệch vàng cao nhất ở mức 15).

TướngGD15Game
+415279
+356372
+215282

Trang bị khắc chế TeeMee

Sử dụng trang bị để khắc chế TeeMee như: Thương Longinus, Thương Xuyên Phá.

Leave a Comment