Khắc chế Sinestrea Liên Quân 2024

Hướng dẫn cách khắc chế Sinestrea, một Sát Thủ có tỷ lệ thắng 53%. Dựa trên các phân tích của chúng tôi qua các trận đấu, tìm ra tướng khác chế Sinestrea là: Nakroth, Quillen, Ngộ Không và trang bị đối kháng với Sinestrea là: Sách Truy Hồn, Đao Truy Hồn.

Sinestrea
Sinestrea

Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm được những vị tướng mạnh hơn Sinestrea , yếu hơn Sinestrea và khắc chế Sinestrea trong giai đoạn đi đường.

Tổng quan

Vai tròSát Thủ
Vị tríRừng
Tỷ lệ thắng53%
Khắc chế bởiNakrothQuillen
Sách Truy HồnĐao Truy Hồn

Mẹo khắc chế Sinestrea

Tướng khắc chế Sinestrea

Theo chất tướng:

Theo tỷ lệ thắng:

Lựa chọn tốt nhất với Sinestrea (Những tướng này mạnh hơn Sinestrea theo tỷ lệ thắng).

TướngTỷ lệ thắngGame
Nakroth
Nakroth
50.55%899
Quillen
Quillen
50.17%1014
Ngộ Không50.11%2940

Lựa chọn tệ nhất với Sinestrea (Những tướng này yếu hơn Sinestrea theo tỷ lệ thắng).

TướngTỷ lệ thắngGame
Butterfly
Butterfly
41.83%1084
Paine
Paine
44.48%1167
Keera
Keera
45.16%567

Khắc chế Sinestrea giai đoạn đi đường (Theo độ lệch vàng cao nhất ở mức 15).

TướngGD15Game
+2801580
+2282748
+111639

Trang bị khắc chế Sinestrea

Sử dụng trang bị để khắc chế Sinestrea như: Sách Truy Hồn, Đao Truy Hồn, Tốc Biến.

Leave a Comment