Khắc chế Rouie Liên Quân 2024

Hướng dẫn cách khắc chế Rouie, một Trợ Thủ có tỷ lệ thắng 87%. Dựa trên các phân tích của chúng tôi qua các trận đấu, tìm ra tướng khác chế Rouie là: Arum, Alice, Baldum và trang bị đối kháng với Rouie là: Sách Truy Hồn, Đao Truy Hồn.

Rouie
Rouie

Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm được những vị tướng mạnh hơn Rouie, yếu hơn Rouie và khắc chế Rouie trong giai đoạn đi đường.

Tổng quan

Vai tròTrợ Thủ
Vị tríRồng
Tỷ lệ thắng87%
Khắc chế bởiArumAliceBaldum
Sách Truy HồnĐao Truy Hồn

Mẹo khắc chế Rouie

Tướng khắc chế Rouie

Theo chất tướng:

Theo tỷ lệ thắng:

Lựa chọn tốt nhất với Rouie (Những tướng này mạnh hơn Rouie theo tỷ lệ thắng).

TướngTỷ lệ thắngGame
Arum
Arum
52.2%1,638
Alice
Alice
51.7%1,477
Baldum
Baldum
51.28%3,409

Lựa chọn tệ nhất với Rouie (Những tướng này yếu hơn Rouie theo tỷ lệ thắng).

TướngTỷ lệ thắngGame
43.72%961
Sephera
Sephera
45.67%404
Krizzix
Krizzix
46.29%1,248

Khắc chế Rouie giai đoạn đi đường (Theo độ lệch vàng cao nhất ở mức 15).

TướngGD15Game
+5302,705
+484619
+3801,088

Trang bị khắc chế Rouie

Sử dụng trang bị để khắc chế Rouie như: Sách Truy Hồn, Đao Truy Hồn.

Leave a Comment