Khắc chế Paine Liên Quân 2024

Hướng dẫn cách khắc chế Paine, một Sát Thủ có tỷ lệ thắng 66%. Dựa trên các phân tích của chúng tôi qua các trận đấu, tìm ra tướng khác chế Paine là: Aleister, Grakk, Arum và trang bị đối kháng với Paine là: Huân chương Troy, Rìu Hyoga.

Paine
Paine

Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm được những vị tướng mạnh hơn Paine, yếu hơn Paine và khắc chế Paine trong giai đoạn đi đường.

Tổng quan

Vai tròSát Thủ
Vị tríRừng
Tỷ lệ thắng66%
Khắc chế bởiAleisterGrakkArum
Huân chương TroyRìu Hyoga

Mẹo khắc chế Paine

Tướng khắc chế Paine

Theo chất tướng:

Theo tỷ lệ thắng:

Lựa chọn tốt nhất với Paine (Những tướng này mạnh hơn Paine theo tỷ lệ thắng).

TướngTỷ lệ thắngGame
Aleister
Aleister
53.01%2,196
Grakk
Grakk
52.66%2,877
Arum
Arum
52.05%867

Lựa chọn tệ nhất với Paine (Những tướng này yếu hơn Paine theo tỷ lệ thắng).

TướngTỷ lệ thắngGame
Roxie
Roxie
47.15%9,027
Wonder Woman
Wonder Woman
48.11%1,006
Raz
Raz
48.26%8,653

Khắc chế Paine giai đoạn đi đường (Theo độ lệch vàng cao nhất ở mức 15).

TướngGD15Game
+1602,195
+1601,291
+891,574

Trang bị khắc chế Paine

Sử dụng trang bị để khắc chế Paine như: Huân chương Troy, Rìu Hyoga.

Leave a Comment