Khắc chế Marja Liên Quân 2024

Hướng dẫn cách khắc chế Marja, một Pháp Sư có tỷ lệ thắng 76%. Dựa trên các phân tích của chúng tôi qua các trận đấu, tìm ra tướng khác chế Marja là: Richter, Maloch, Lữ Bố và trang bị đối kháng với Marja là: Giày kiên cường.

Marja
Marja

Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm được những vị tướng mạnh hơn Marja, yếu hơn Marja và khắc chế Marja trong giai đoạn đi đường.

Tổng quan

Vai tròPháp Sư
Vị tríGiữa
Tỷ lệ thắng76%
Khắc chế bởiRichterMalochLữ Bố
Giày kiên cường

Mẹo khắc chế Marja

Tướng khắc chế Marja

Theo chất tướng:

Theo tỷ lệ thắng:

Lựa chọn tốt nhất với Marja (Những tướng này mạnh hơn Marja theo tỷ lệ thắng).

TướngTỷ lệ thắngGame
Richter
Richter
57.21%1082
Maloch
Maloch
55.71%1129
Lữ Bố
Lữ Bố
55.33%796

Lựa chọn tệ nhất với Marja (Những tướng này yếu hơn Marja theo tỷ lệ thắng).

TướngTỷ lệ thắngGame
Maloch
Maloch
45.14%2152
Roxie
Roxie
47.63%915
Krixi
Krixi
48.45%1680

Khắc chế Marja giai đoạn đi đường (Theo độ lệch vàng cao nhất ở mức 15).

TướngGD15Game
+454918
+327803
+3121293

Trang bị khắc chế Marja

Sử dụng trang bị để khắc chế Marja như: Giày kiên cường

Leave a Comment