Khắc chế Ishar Liên Quân 2024

Hướng dẫn cách khắc chế Ishar, một Pháp Sư có tỷ lệ thắng 62%. Dựa trên các phân tích của chúng tôi qua các trận đấu, tìm ra tướng khác chế Ishar là: Murad, Nakroth, Quillen và trang bị đối kháng với Ishar là: Huân chương Troy, Giáp Gaia, Giày kiên cường.

Ishar
Ishar

Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm được những vị tướng mạnh hơn Ishar, yếu hơn Ishar và khắc chế Ishar trong giai đoạn đi đường.

Tổng quan

Vai tròPháp Sư
Vị tríGiữa
Tỷ lệ thắng62%
Khắc chế bởiMuradNakrothQuillen
Huân chương TroyGiáp GaiaGiày kiên cường

Mẹo khắc chế Ishar

Tướng khắc chế Ishar

Theo chất tướng:

Theo tỷ lệ thắng:

Lựa chọn tốt nhất với Ishar (Những tướng này mạnh hơn Ishar theo tỷ lệ thắng).

TướngTỷ lệ thắngGame
Murad
Murad
52.92%5,049
Nakroth
Nakroth
50.69%1,519
Quillen
Quillen
49.82%4,295

Lựa chọn tệ nhất với Ishar (Những tướng này yếu hơn Ishar theo tỷ lệ thắng).

TướngTỷ lệ thắngGame
Butterfly
Butterfly
45%2,650
Raz
Raz
45.83%7,192
Kahlii
Kahlii
46.08%2,011

Khắc chế Ishar giai đoạn đi đường (Theo độ lệch vàng cao nhất ở mức 15).

TướngGD15Game
+7091,701
+4523,516
+3775,623

Trang bị khắc chế Ishar

Sử dụng trang bị để khắc chế Ishar như: Huân chương Troy, Giáp Gaia, Giày kiên cường, Tốc Biến.

Leave a Comment