Khắc chế Ilumia Liên Quân 2024

Hướng dẫn cách khắc chế Ilumia, một Pháp Sư có tỷ lệ thắng 57%. Dựa trên các phân tích của chúng tôi qua các trận đấu, tìm ra tướng khác chế Ilumia là: Nakroth, Kriknak, Murad và trang bị đối kháng với Ilumia là: Giày kiên cường, Huân chương Troy.

Ilumia
Ilumia

Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm được những vị tướng mạnh hơn Ilumia, yếu hơn Ilumia và khắc chế Ilumia trong giai đoạn đi đường.

Tổng quan

Vai tròPháp Sư
Vị tríGiữa
Tỷ lệ thắng57%
Khắc chế bởiNakrothKriknakMurad
Giày kiên cườngHuân chương Troy

Mẹo khắc chế Ilumia

Tướng khắc chế Ilumia

Theo chất tướng:

Theo tỷ lệ thắng:

Lựa chọn tốt nhất với Ilumia (Những tướng này mạnh hơn Ilumia theo tỷ lệ thắng).

TướngTỷ lệ thắngGame
Nakroth
Nakroth
54.8%5,224
Kriknak
Kriknak
54.58%3,417
Murad
Murad
54.37%572

Lựa chọn tệ nhất với Ilumia (Những tướng này yếu hơn Ilumia theo tỷ lệ thắng).

TướngTỷ lệ thắngGame
Raz
Raz
47.68%1,097
Tel'Annas
Tel’Annas
48.22%1,267
Veera
Veera
48.45%2,714

Khắc chế Ilumia giai đoạn đi đường (Theo độ lệch vàng cao nhất ở mức 15).

TướngGD15Game
+5291,033
+4705,690
+4191,465

Trang bị khắc chế Ilumia

Sử dụng trang bị để khắc chế Ilumia như: Giày kiên cường, Huân chương Troy.

Leave a Comment