Khắc chế Grakk Liên Quân 2024

Hướng dẫn cách khắc chế Grakk, một Hỗ Trợ có tỷ lệ thắng 57%. Dựa trên các phân tích của chúng tôi qua các trận đấu, tìm ra tướng khác chế Grakk là: Gildur, Toro, Baldum và trang bị đối kháng với Grakk là: Kiếm Muramasa, Thương Longinus, Thương Xuyên Phá.

Grakk
Grakk

Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm được những vị tướng mạnh hơn Grakk, yếu hơn Grakk và khắc chế Grakk trong giai đoạn đi đường.

Tổng quan

Vai tròHỗ Trợ
Vị tríRồng
Tỷ lệ thắng57%
Khắc chế bởiGildurToroBaldum
Kiếm MuramasaThương LonginusThương Xuyên Phá

Mẹo khắc chế Grakk

Tướng khắc chế Grakk

Theo chất tướng:

Theo tỷ lệ thắng:

Lựa chọn tốt nhất với Grakk (Những tướng này mạnh hơn Grakk theo tỷ lệ thắng).

TướngTỷ lệ thắngGame
Gildur
Gildur
54.91%805
Toro
Toro
52.37%2,213
Baldum
Baldum
51.26%556

Lựa chọn tệ nhất với Grakk (Những tướng này yếu hơn Grakk theo tỷ lệ thắng).

TướngTỷ lệ thắngGame
Alice
Alice
41.34%1,188
Rouie
Rouie
43.33%934
Sephera
Sephera
46.12%6,016

Khắc chế Grakk giai đoạn đi đường (Theo độ lệch vàng cao nhất ở mức 15).

TướngGD15Game
+11461,867
+465363
+245899

Trang bị khắc chế Grakk

Sử dụng trang bị để khắc chế Grakk như: Kiếm Muramasa, Thương Longinus, Thương Xuyên Phá, Mặt nạ ma quái, Trượng hỗn mang.

Leave a Comment