Khắc chế Eland’orr Liên Quân 2024

Hướng dẫn cách khắc chế Eland’orr, một Xạ Thủ có tỷ lệ thắng 84%. Dựa trên các phân tích của chúng tôi qua các trận đấu, tìm ra tướng khác chế Eland’orr là: Kriknak, Nakroth, Violet và trang bị đối kháng với Eland’orr là: Rìu Hyoga.

Eland'orr
Eland’orr

Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm được những vị tướng mạnh hơn Eland’orr, yếu hơn Eland’orr và khắc chế Eland’orr trong giai đoạn đi đường.

Tổng quan

Vai tròXạ Thủ
Vị tríRừng
Tỷ lệ thắng84%
Khắc chế bởiKriknakNakrothViolet
Rìu Hyoga

Mẹo khắc chế Eland’orr

Tướng khắc chế Eland’orr

Theo chất tướng:

Theo tỷ lệ thắng:

Lựa chọn tốt nhất với Eland’orr (Những tướng này mạnh hơn Eland’orr theo tỷ lệ thắng).

TướngTỷ lệ thắngGame
Kriknak
Kriknak
51.96%3,724
Nakroth
Nakroth
50.84%1,177
Violet
Violet
50.61%2,738

Lựa chọn tệ nhất với Eland’orr (Những tướng này yếu hơn Eland’orr theo tỷ lệ thắng).

TướngTỷ lệ thắngGame
Fennik
Fennik
46.83%4,995
Zephys
Zephys
47.41%3,820
Slimz
Slimz
47.66%1,083

Khắc chế Eland’orr giai đoạn đi đường (Theo độ lệch vàng cao nhất ở mức 15).

TướngGD15Game
+6061,083
+325575
+2631,465

Trang bị khắc chế Eland’orr

Sử dụng trang bị để khắc chế Eland’orr như: Rìu Hyoga.

Leave a Comment