Khắc chế Annette Liên Quân 2024

Hướng dẫn cách khắc chế Annette, một Pháp Sư có tỷ lệ thắng 97%. Dựa trên các phân tích của chúng tôi qua các trận đấu, tìm ra tướng khác chế Annette là: Aleister, Alice, Baldum và trang bị đối kháng với Annette là: Giày kiên cường.

Annette
Annette

Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm được những vị tướng mạnh hơn Annette, yếu hơn Annette và khắc chế Annette trong giai đoạn đi đường.

Tổng quan

Vai tròPháp Sư
Vị tríRồng
Tỷ lệ thắng97%
Khắc chế bởiAleisterAliceBaldum
Giày kiên cường

Mẹo khắc chế Annette

Tướng khắc chế Annette

Theo chất tướng:

Theo tỷ lệ thắng:

Lựa chọn tốt nhất với Annette (Những tướng này mạnh hơn Annette theo tỷ lệ thắng).

TướngTỷ lệ thắngGame
Aleister
Aleister
58.36%2293
Alice
Alice
55.36%513
Baldum
Baldum
52.79%528

Lựa chọn tệ nhất với Annette (Những tướng này yếu hơn Annette theo tỷ lệ thắng).

TướngTỷ lệ thắngGame
Rouie
Rouie
44.36%422
Krizzix
Krizzix
45.04%238
Zip
Zip
47.92%293

Khắc chế Annette giai đoạn đi đường (Theo độ lệch vàng cao nhất ở mức 15).

TướngGD15Game
+158565
+79786
-12425

Trang bị khắc chế Annette

Sử dụng trang bị để khắc chế Annette như: Giày kiên cường

Leave a Comment