Khắc chế Sephera Liên Quân 2024

Hướng dẫn cách khắc chế Sephera, một Hỗ trợ có tỷ lệ thắng 73%. Dựa trên các phân tích của chúng tôi qua các trận đấu, tìm ra tướng khác chế Sephera là: Aleister, Baldum, Alice và trang bị đối kháng với Sephera là: Sách Truy Hồn, Đao Truy Hồn.

Sephera
Sephera

Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm được những vị tướng mạnh hơn Sephera, yếu hơn Sephera và khắc chế Sephera trong giai đoạn đi đường..

Tổng quan

Vai tròHỗ trợ
Vị tríRồng
Tỷ lệ thắng73%
Khắc chế bởiAleisterBaldumAlice
Sách Truy HồnĐao Truy Hồn

Mẹo khắc chế Sephera

Tướng khắc chế Sephera

Theo chất tướng:

Theo tỷ lệ thắng:

Lựa chọn tốt nhất với Sephera (Những tướng này mạnh hơn Sephera theo tỷ lệ thắng).

TướngTỷ lệ thắngGame
Aleister
Aleister
54.81%452
Baldum
Baldum
54.04%359
Alice
Alice
51.99%1,935

Lựa chọn tệ nhất với Sephera (Những tướng này yếu hơn Sephera theo tỷ lệ thắng).

TướngTỷ lệ thắngGame
Annette
Annette
44.82%721
Rouie
Rouie
47.05%5,014
Alice
Alice
47.61%1,094

Khắc chế Sephera giai đoạn đi đường (Theo độ lệch vàng cao nhất ở mức 15).

TướngGD15Game
458741
768452
7703,083

Trang bị khắc chế Sephera

Sử dụng trang bị để khắc chế Sephera như: Sách Truy Hồn, Đao Truy Hồn.

Leave a Comment