Khắc chế Natalya Liên Quân S2 2024

Natalya là một Pháp Sư mạnh mẽ trong Liên Quân và bạn đã biết cách nào để khắc chế Natalya chưa. Tại Khacche.com chúng tôi sẽ giúp bạn chống lại Natalya đơn giản nhất.

Natalya
Natalya

Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm được những vị tướng mạnh hơn Natalya, yếu hơn Natalya và khắc chế Natalya trong giai đoạn đi đường.

Tổng quan

Vai tròPháp Sư
Vị tríGiữa
Tỷ lệ thắng61%
Khắc chế bởi

Mẹo khắc chế Natalya

Tướng khắc chế Natalya

Theo chất tướng:

Theo tỷ lệ thắng:

Lựa chọn tốt nhất với Natalya (Những tướng này mạnh hơn Natalya theo tỷ lệ thắng).

TướngTỷ lệ thắngGame
Nakroth
Nakroth
53.35%3,087
Murad
Murad
52.6%576
Zuka
Zuka
52.35%2,118

Lựa chọn tệ nhất với Natalya (Những tướng này yếu hơn Natalya theo tỷ lệ thắng).

TướngTỷ lệ thắngGame
Raz
Raz
42.92%1,899
Krixi
Krixi
44.36%638
Ilumia
Ilumia
45.13%2,985

Khắc chế Natalya giai đoạn đi đường (Theo độ lệch vàng cao nhất ở mức 15).

TướngGD15Game
+619927
+4783,489
+4185,093

Trang bị khắc chế Natalya

Sử dụng trang bị để khắc chế Natalya như: Giày kiên cường, Giáp Gaia, Huân chương Troy.

Leave a Comment