Khắc chế Smolder Liên Minh mùa 14

Smolder là một Xạ Thủ mạnh mẽ và bạn đã biết cách nào để khắc chế Smolder chưa. Tại Khacche.com chúng tôi sẽ giúp bạn chống lại Smolder đơn giản nhất. Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm được những vị tướng mạnh hơn Smolder, yếu hơn Smolder và khắc chế Smolder trong giai đoạn đi … Read more

Khắc chế Nakroth Liên Quân S2 2024

Nakroth Liên Quân

Nakroth là một Sát Thủ mạnh mẽ trong Liên Quân và bạn đã biết cách nào để khắc chế Nakroth chưa. Tại Khacche.com chúng tôi sẽ giúp bạn chống lại Nakroth đơn giản nhất. Chúng tôi sẽ giúp bạn tìm được những vị tướng mạnh hơn Nakroth, yếu hơn Nakroth và khắc chế Nakroth trong … Read more